Skip to content

Hårda krav

Världens bästa bilinredning kommer ifrån Sverige. Det kanske du inte visste, men så är det faktiskt. Och inte är det bara världens bästa bilinredning som kommer ifrån Sverige, utan de som levererar denna bilinredning är också världens ledande leverantörer. Företaget heter Modul-System, och de är helt enkelt bäst när det kommer till kritan.

Tuffa krav

Eftersom just detta företag är så pass etablerat i världen som det är så finns det möjlighet att få service, både vi uppstart och vid problem, nästan oberoende var man befinner sig i Europa. När du vill bygga om din bil och montera in bilinredning så finns det stor möjlighet att få göra det på många olika platser. Men med det sagt så kan inte vem som helst montera deras system. Genom hårda krav blir servicehus accepterade. Dessa hårda krav finns till för dig som kund. Om du vet att de som installerar din nya bilinredning eller de som lagar din befintliga bilinredning är godkända genom tester så vet du att de garantier som kommer med gäller.

Oberoende typ av arbete

Det är inte alltid så enkelt att veta vilken typ av bilinredning som man behöver. Speciellt svårt kan det vara vid en uppstart av ett företag, där du själv ska veta det mesta. Beroende på vad för slags bil du äger och vad för slags jobb du har så kan de som installerar bilinredningen komma med förslag till dig. Detta brukar vara mycket hjälpsamt då man som privatperson inte vet exakt alla de möjligheter som finns. En rörmokare vill ha det på sitt sätt och en elektriker på sitt.

Tidsram

På de servicehus som är godkända av Modul-System så kan du sätta ett krav på en tidpunkt då din bil ska vara inredd och färdig att användas. Även om de inte kan vara klara hur snabbt som helst så får du en garanti att de är klara på den tidpunkt ni kommer överens om. Detta är viktigt då planering med dina kunder ofta är nödvändig. Utan bilinredning blir det svårt att arbeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *