Skip to content

Ge ett proffsigare intryck!

Det finns många anledningar till att använda sig av namnskyltar på arbetsplatsen. De kan användas både på anställdas bröst, där det kan stå namn och titel eller något helt annat som ”fråga mig om hjälp!”, men då är det kanske inte namnskyltar längre utan bara skyltar. Namnskyltar kan också sitta på dörrar, på väggar eller på skrivbord. Var någonstans de ska sitta beror naturligtvis helt på vad för situation och plats vi talar om.

Det finns arbetsplatser där namnskyltarna svämmar över och används mycket flitigt. Ett exempel på sådana arbetsplatser är inom sjukvården. Om du någonsin har befunnit dig på ett sjukhus eller på en vårdcentral så vet du vad jag talar om. Har du inte befunnit dig på en sådan plats någon gång så ska du skatta dig lycklig! Men har du varit där och inte tänkt på det, gör det nästa gång! I princip varje anställd har namnskylt på sitt bröst. Anledningen är naturlig och självklar när man tänker på det. Två anledningar är extra utmärkande. För det första så är det nämligen så att människor känner sig säkra när de vet en främmande persons namn. En läkare som talar med dig om någonting obehagligt, som en sjukdom eller en skada, inger lugn och en känsla av trygghet när det är tydligt vad personen i fråga heter. Det är undermedvetet, men mycket fungerande. För det andra är det praktiskt att alla anställda på en sådan arbetsplats har namnskyltar. På namnskyltarna brukar nämligen också titel stå. Det är inte alltid lätt att veta vem som är läkare, vem som är sjukskötare och vem som arbetar med något helt annat.

Namnskyltar är också användbart i mötet med andra människor. När man genom arbetet ska ta kontakt med främmande människor är det smidigt om man har en namnskylt eftersom människorna då inser att du inte är någon person med konstigt uppsåt utan tar kontakt eftersom det är din arbetsuppgift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *